Ved utfylling av skjema melder du deg inn i laget for Vestlandsk Raudkolle. Medlemskontingent for 1 år er kr. 400,-.(vedtatt på årsmøte 2016).Kontingenten løper fra august til august(følger årsmøtene). VIKTIG: Full adresse og tlfnr MÅ også fylles ut.


Administrator
The Captcha image

Ekstra informasjon