Dyr kjøpes

 

Vestlandsk Raudkolle ønskes kjøpt:

Her kan du få lagt ut ditt ønske om kjøp av livdyr av rasen

 

 

Ekstra informasjon