Startside

Vestlandsk Raudkolle

 

Velkommen til hjemmesidene for  Vestlandsk Raudkolle

en av de norske landrasene som er verdt å ta vare på. 

 

 Grovfôrmangel – status og tiltak

Forslag til løsning

 

 

Film om

Vestlandsk Raudkolle

   

 


Vestlandsk Raudkolle

Hjemmesidene omhandler  et eget interesselag for vestlandsk raudkolle hvor de fleste eierne av denne rasen er medlemmer. Alle individer av rasen blir stambokført av Norsk Landbruksmuseum i Nordisk Genbank Husdyr sitt storferegister. Årlig tas det ut okser til seminproduksjon. Uttaket skjer i samarbeid mellom Laget for Vestlandsk Raudkolle, GENO og Genressursutvalget for husdyr. Raudkolle er av mange gamle kuraser, urfe.  

 

Laget for Vestlandsk Raudkolle arbeider med å:

  • sikre Vestlandsk raudkollerasen som egen storferase no og i fremtiden.
  • formidle livdyr til medlemmer og andre som ønsker rasen.
  • arbeide aktivt med uttak av avlsokser for semin.
  • formidle opplysninger via eget fagblad og hjemmeside.

Fordeler med Vestlandsk Raudkolle:

  • Meget god som melkeku og ammeku
  • Særdeles god som beiterydder i kulturlandskapet
  • Lett på foten, lager ikke stygge beitetråkk
  • Meget godt lynne
  • Kalver lett

Copyright © vestlandsk raudkolle. All rights reserved

Ekstra informasjon